Programacio Formacio Txi-kung – 18 i 19 de novembre.

Dissabte i diumenge 18 i 19  novembre. *horari de 9h. a 15h., els dos dies. Pràctica: * Els 12 moviments energètics de poder de “Wei Tuo”  Yi Jin Jing. A més dels beneficis a nivell físic ens potencien:                 “la Saviesa i el respecte a la Llei de l’Univers” + Repàs: L’obertura dels meridians. Teoria: [...]