► Teràpies Naturals

* KINESIOLOGIA Holística

El teu cos ens informa (tria i sap escollir).

  • Saps que el cos tria e interpreta allò que li és bo per millorar la salut ?
  • Que reconeix mitjançant resposta neuro muscular, quins elements naturals o estímuls sensorials l’equilibren.
  • Amb Kinesiologia Holistíca, coneixem lo que li fa falta al cos, complements (vitaminas, fitoterapia etc.), essències florals, homeopatia o estimul terapeutic, per augmentar l’energia i poden alliberar la capacitat auto-curativa.

* Essències  Florals

Flors de Bach * Mediterrani * Aures * Alba * Orquídies Amazones.

Personalitzades a cada cas amb “Kinesiologia” i comentades.

Gotes de energia universal que restableixen l’equilibri emocional, mental,

físic i espiritual, incidint directament a l’arrel de la situació o problema.

* T.C.T. –Toc conscient terapèutic

  • Massatge terapèutic energètic, restableix l’equilibri i el fluir de l’energia interna.
  • Poder i art de les mans sanadores.
  • Renova forces, milloria al instant, comprova beneficis.

Mª dels Angels Garcia, especialista en T.C.T.

* Biorresonancia “SCIO”

La ultima evolució del Quantum. Q.X.C.I

El S.C.I.O es un sistema electrònic de  Biofeedbak amb la tecnologia mes avançada

del moment, a sigut dissenyat per restaurar la vitalitat del organisme, funciona a

traves de un poderós programa informàtic, mesurant energèticament l’organisme

a velocitats biològiques, retornant les freqüències corregides amb la informació

necessària, activant la capacitat de regenerar-se (curar-se) per si mateix.

Es pot utilitzar com teràpia única energètica o com a reforç de les demés teràpies.

* Actuant amb conjunt, es milloren els resultats.

Teràpia complerta, tot en una terapia.

“KINESIOLOGIA Holística” per a trobar la combinacio personalitzada a cada cas

(interpretant els resultats, a nivell físic i emocional), aconsellant en cada les correccions mes adients):

* Complements naturals.

* Homeopatia. (amb criteri naturopata).

* Essències florals (flors Bach etc .)

* Control dieta i hàbits de vida (consells nutricio).

* Teràpia emocional (interpretant els resultats del test de Kinesiologia).

* Cromoteràpia i  teràpia del so.

* Biorresonancia  “SCIO” (Quantum), mes informacio i correccions energeticas directes.

* Massatge T.C.T. (Toc-conscient- terapèutic), si es creu convenient com a teràpia conjunta.

Amb Kinesiologia: et busquem el conjunt de complements naturals i o energètics,capaços:

d’activar i estimular la regeneració de cos i ment. (ajudant-lo  a retornar i mantindré el equilibri).

Confia amb les teràpies naturals, et sorprendran !

t’ajuden a millorar la salut tan física com mental.

també recomanat com a manteniment i prevenció.