Teràpies Naturals

KINESIOLOGIA Holística

El teu cos ens informa (tria i sap escollir).

  • Saps que el cos tria e interpreta allò que li és bo per millorar la salut ?
  • Que reconeix mitjançant resposta neuro muscular, quins elements naturals o estímuls sensorials l’equilibren.
  • Amb Kinesiologia Holistíca, coneixem lo que li fa falta al cos, complements (vitaminas, fitoterapia etc.), essències florals, homeopatia o estimul terapeutic, per augmentar l’energia i poden alliberar la capacitat auto-curativa.

Essències  Florals

Flors de Bach * Mediterrani * Aures * Alba * Orquídies Amazones.

Personalitzades a cada cas amb “Kinesiologia” i comentades.

Gotes de energia universal que restableixen l’equilibri emocional, mental,

físic i espiritual, incidint directament a l’arrel de la situació o problema.

T.C.T. –Toc conscient terapèutic

  • Massatge terapèutic energètic, restableix l’equilibri i el fluir de l’energia interna.
  • Poder i art de les mans sanadores.
  • Renova forces, milloria al instant, comprova beneficis.

Mª dels Angels Garcia, especialista en T.C.T.

Biorresonancia “SCIO”

La ultima evolució del Quantum. Q.X.C.I

El S.C.I.O es un sistema electrònic de  Biofeedbak amb la tecnologia mes avançada

del moment, a sigut dissenyat per restaurar la vitalitat del organisme, funciona a

traves de un poderós programa informàtic, mesurant energèticament l’organisme

a velocitats biològiques, retornant les freqüències corregides amb la informació

necessària, activant la capacitat de regenerar-se (curar-se) per si mateix.

Es pot utilitzar com teràpia única energètica o com a reforç de les demés teràpies.

Actuant amb conjunt, es milloren els resultats.

Teràpia complerta, tot en una terapia.

“KINESIOLOGIA Holística” per a trobar la combinacio personalitzada a cada cas

(interpretant els resultats, a nivell físic i emocional), aconsellant en cada les correccions mes adients):

* Complements naturals.

* Homeopatia. (amb criteri naturopata).

* Essències florals (flors Bach etc .)

* Control dieta i hàbits de vida (consells nutricio).

* Teràpia emocional (interpretant els resultats del test de Kinesiologia).

* Cromoteràpia i  teràpia del so.

* Biorresonancia  “SCIO” (Quantum), mes informacio i correccions energeticas directes.

* Massatge T.C.T. (Toc-conscient- terapèutic), si es creu convenient com a teràpia conjunta.

Amb Kinesiologia: et busquem el conjunt de complements naturals i o energètics,capaços:

d’activar i estimular la regeneració de cos i ment. (ajudant-lo  a retornar i mantindré el equilibri).

Confia amb les teràpies naturals, et sorprendran !

t’ajuden a millorar la salut tan física com mental.

també recomanat com a manteniment i prevenció.