POLITICA DE PRIVACITAT

CATALÀ

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD) i el Reglament Europeu 2016/680 del parlament Europeu de 27 d’Abril, Angel Busquets Rojas  comunica que les dades personals que l’usuari faciliti durant tot el procés, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals l’empresa accedeixi durant la navegació, seran tractades en fitxer/s i sempre d’acord amb la legislació vigent.

La informació que pugui ser remesa a Angel Busquets Rojas s’incorporarà als seus sistemes d’informació i únicament serà utilitzada per a les finalitats per a les quals va ser recollida.

Angel Busquets Rojas l’informa que les seves dades personals estan en els nostres fitxers Manuals o Informatitzats, que respectem la confidencialitat en la informació facilitada, i que pot exercir el dret d’informació en la recollida de les seves dades, a saber per què i com són tractades les seves dades personals i decidir quant al seu tractament.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, oposició, limitació i supressió de les seves dades, adreçant un escrit amb fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identitat, a Angel Busquets  Rojas,  [email protected]

 

CASTELLÀ

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ) i el Reglamento Europeo 2016/680 del parlamento Europeo de 27 d’Abril, Angel Busquets Rojas comunica que los datos personales que el usuario facilite durante todo el proceso, incluida su dirección de correo electrónico y todos aquellos datos personales a los que la empresa acceda durante la navegación, serán tratados en fichero / si siempre de acuerdo con la legislación vigente.

La información que pueda ser remitida a Angel Busquets Rojas incorporará a sus sistemas de información y únicamente será utilizada para los fines para las que fue recogida.

Angel Busquets Rojas le informa que sus datos personales están en nuestros archivos Manuales o Informatizados, que respetamos la confidencialidad en la información facilitada, y que puede ejercer el derecho de información en la recogida de sus datos, a saber por qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir en cuanto a su tratamiento.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarias. Puede ejercitar en todo momento los derechos de consulta, acceso, rectificación, oposición, limitación y supresión de sus datos, dirigiendo un escrito con fotocopia de su DNI u otro documento de identidad, a Angel Busquets Rojas, [email protected]